Green life

 

 

 

 

 

 

 

EKO VÝROBKY

Maximální orientace na prodej výrobků  šetrnějších k životnímu prostředí pod vlastním označením EKO výrobek

 

 PODPORA PROJEKTŮ

Získávání finanční podpory pro projekty ekologických neziskových organizací v České republice - EOCA

 

 

 


CHOVÁNÍ FIRMY

Vlastní odpovědné chování firmy Rock Point a.s. a jejích zaměstnanců - Environmentální program

 

 

 

EKO výrobky

Největší aktivitu v rámci GREEN LIFE věnujeme, jakožto silní prodejci outdoorového vybavení, orientaci na prodej výrobků, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Pro takovéto výrobky jsme přijali vlastní označení EKO výrobek. Moc nás těší, že tyto výrobky byly vámi, našimi zákazníky, velmi pozitivně přijaty. Jsme přesvědčeni, že právě prodejem EKO výrobků můžeme společnými silami nejvíce přispět k šetrnější a odpovědnější spotřebě.

EKO výrobek  

Jedná se o výrobek, který díky použitým materiálům (recyklovaným, recyklovatelným a materiálům z obnovitelných zdrojů), technologickým postupům výroby (nižší energetická náročnost, minimum produkovaného odpadu) šetří životní prostředí.

Udělejme správnou věc!

Recyklace polyesterového odpadu. Spotřebitelský a industriální odpad je přeměněn na polyesterová vlákna prvotřídní kvality. V prodejnách Rock Point naleznete výrobky z takto recyklovaných materiálů značek např. KEEN, PRANA, TERNUA, ICEBREAKER a dalších. Tyto výrobky jsou označeny symbolem "EKO výrobek".

Biobavlna

Biobavlna je produktem ekologického zemědělství. Při jejím pěstování nejsou používány umělá hnojiva a toxické chemikálie, především herbicidy a pesticidy. Pesticidy přitom patří k nejnebezpečnějším látkám znečišťující spodní vody a kontaminující půdu. Bavlník, ze kterého se biobavlna získává, není pěstován z geneticky modifikovaných semen. Ani při zpracování bavlněného vlákna nejsou používány toxické chemické látky. Materiály vyráběné z organicky kultivované bavlny minimalizují riziko alergické reakce pokožky, jsou díky chemikáliemi neporušeným vláknům měkčí a mají vyšší prodyšnost. Biobavlna je v současné době pěstována ve více jak 22 zemích světa. Každý její producent je držitelem certifikace a je nucen podrobovat se každoročním kontrolám. Pěstování biobavlny má navíc sociální rozměr. Většina pěstitelů biobavlny je též zapojena do projektu Fair Trade.

V prodejnách Rock Point naleznete výrobky z biobavlny těchto značek: PRANA, TERNUA, MOUNTAIN HARDWARE.

Vlna merino

Merino vlna je přírodním obnovitelným ekologickým materiálem. Ovce po ostříhání znovu začíná produkovat další vlnu. Vlna je 100% biodegradabilní, tedy plně biologicky rozložitelná. Výrobky z Merino vlny najdete např.: HANNAH, SMARTWOOL, ICEBREAKER, CRAFT, TERNUA, KEEN a další.

Tento přírodní materiál vyniká řadou jedinečných vlastností:

  • Tepelný komfort - Merino vlna je schopna pojmout vlhkost o velikosti třetiny své vlastní váhy a při tom zůstat hřejivou.

  • Prodyšnost - Výrobky z Merino vlny dokáží dýchat. Proto, když se zpotíte, jsou schopné absorbovat nežádoucí vlhkost a uvolnit ji do okolí.

  • Jemný dotek na kůži - Merino vlákna jsou mnohem tenčí než jiné typy vlny. Na dotek připomíná Merino vlna hedvábí. Takže při přímém styku s pokožkou neškrábe ani nekouše.

  • Snižuje zápach - Bakterie preferují hladké povrchy s pozitivním elektrickým nábojem, jako mají syntetické materiály, zatímco šupinky Merino vlákna s neutrálním nábojem je nezajímají. Díky tomu má Merino vlna schopnost snižovat tělesný zápach.

  • Odolnost proti zašpinění - Šupinky na povrchu Merino vlákna zabraňují průniku nečistot, takže oblečení z Merino vlny vypadá dobře delší dobu. Ze stejného důvodu se špína při praní z vlákna lépe odstraní.

Podpora ekoprojektů

Náš GREEN LIFE je široce koncipovaný program zaštiťující mnoho dílčích aktivit a projektů.

Již v tuto chvíli vás můžeme o našich slovech přesvědčit konkrétními činy.

Rock Point a.s. se jako vůbec první firma nejen z České Republiky, ale z celé Východní Evropy a jako třetí maloobchodní prodejce v Evropě stala členem EOG Asociace pro ochranu přírody (EOG AfC). Tato asociace je největší organizací v outdoorovém odvětví v Evropě zabývající se ochranou životního prostředí. Již samotná skutečnost, že jsme se stali členem této prestižní organizace, znamená pro firmu obrovský závazek chovat se šetrně k životnímu prostředí a aktivně se podílet na jeho ochraně. Prostřednictvím našeho členství v EOG AfC budeme formou finančních grantů získávat podporu pro místní ekologické projekty v rámci celé České Republiky. Grantovou podporu zaměřenou na ekologické projekty budeme v blízké budoucnosti rozvíjet i nad rámec fondu EOG AfC. O tomto vás budeme pravidelně informovat.

V současné době si mnoho výrobců outdoorového oblečení a vybavení uvědomuje velkou ekologickou zátěž svých výrobků a snaží se tyto negativní vlivy omezovat. Na trh začínají přinášet první výrobky šetrné k životnímu prostředí. Jako významní prodejci outdoorového zboží považujeme za svou povinnost prodej těchto výrobků podporovat a pomáhat tak nejen výrobcům v jejich snažení, ale především přírodě samotné.

V našem eshopu najdete EKO výrobky označeny tímto symbolem

EOCA - european outdoor conservation association

EOCA byla založena v roce 2006 jako nezisková organizace při European Outdoor Group (EOG) – největším profesním sdružením outdoorového průmyslu v Evropě. Sídlo Asociace je ve švýcarském Zugu. Hlavními cíli její činnosti jsou ochrana přírody a zpustošené krajiny a osvěta týkající se eliminování negativních vlivů na životní prostředí při výrobě outdoorového zboží. EOCA uznalo, že ekologické zatížení plynoucí z výroby je dále neúnosné a vytyčilo pro celý outdoorový průmysl hlavní cíl pro další období- ochranu životního prostředí a jeho zachování pro další generace.

EOCA sdružuje jakékoliv společnosti z outdoorového odvětví odhodlané aktivně se podílet na ochraně přírody a splňující stanovené podmínky. Hlavním cílem Asociace je získávání finančních prostředků z členských příspěvků, darů a akcí. Pomocí grantů následně finančně podporovat přímé regionální ekologické projekty předkládané charitativními a neziskovými organizacemi. 100 % z příjmů je rozdělováno na podporu projektů.

Asociace je řízena devítičlennou radou složenou z TOP manažerů významných outdoorových firem. Rada je vedena prezidentem Asociace, jímž je aktuálně pan Topher Gaylord – prezident VF Outdoor and Action Sport Int. ( značky TNF, VANS, REEF).

Každý z členů Asociace má možnost nominovat tři ekologické regionální projekty v každém grantovém cyklu. Rada Asociace následně z nominovaných projektů vybírá ty, které bude podporovat. Princip přidělování grantů je jednoduchý a velice motivační: je rozdělováno 100 % získaných finančních prostředků a maximální hodnota přiděleného grantu pro jeden projekt činí 30.000 EUR. V praxi to znamená, čím více prostředků se podaří získat, tím více projektů může být podpořeno.

Chování firmy

Environmentální program Rock Point, a.s.

Asi málokdo z nás, lidí žijících v civilizované části naší planety, může nyní, na začátku nového tisíciletí, pochybovat o tom, že stav životního prostředí, ve kterém lidstvo žije, není v pořádku a že k tomuto neradostnému stavu nemalou měrou přispěla lidská činnost.

Nechme vědecké kapacity přemýšlet, jak novými technologiemi a materiály zabránit další devastaci planety. Ponechme politikům jejich vděčné téma jaký podíl má člověk na globálním oteplování planety. Zeptejme se raději každý sám sebe. Co mohu udělat pro to, aby se stav životního prostředí zlepšil a aby se slovo příroda nestalo pouhým archaismem pro budoucí generace?

Rock Point a.s. je obchodní firma úzce se specializující na oblast outdooru. Jako taková byla založena a po deseti letech své existence dosáhla významného postavení na trhu. Ve společnosti je takto i vnímána. Firmu založili a po celou dobu existence ji řídí outdooroví nadšenci. Většina managementu firmy a všech jejích zaměstnanců jsou aktivní lidé s velmi úzkou vazbou na přírodu. Souhra těchto skutečností dala silný podnět k tomu, aby se naše společnost stala něčím více než pouhou obchodní firmou. Rozhodli jsme se v rámci svého působení v outdoorovém průmyslu aktivně se podílet na ochraně životního prostředí a pomoci tak "svou troškou do mlýna" zachovat přírodu pro další generace nejen outdoorových nadšenců.

 

Tomáš Skala
Project manager

 


 


Rock point newsletter
informace o novinkách a slevách