Vyhledávání

Doprava zdarma nad 1 499 Kč

Zákaznický klub se slevou až 15 %

42 prodejen v ČR

cs

Potřebujete poradit? 379 200 777

(Po–Pá 8:00–16:30)

Kultovní italské trekovky Garmont - 25% sleva v termínu od 13. do 27. 5. s kupónem GARMONT25 »

Vše o lanech a jak na jeho výběr

Jak vybrat

10. 5. 2023

Lano je základním prvkem zajišťujícím bezpečnost při lezení. Kdy použít jednoduché, poloviční nebo dvojité lano a jak ho vybírat?

Lano spojuje členy lanového družstva, tedy lezoucího a jistícího. V případě pádu lezce dojde k jeho zachycení, pokud jistící kamarád správně zareaguje a zablokuje lano v jisticí pomůcce. Lano se používá při lezení, slaňování, ale i při chůzi po ledovci nebo v exponovaném terénu. Aby lano plnilo svou funkci, je nutný výběr vhodného typu lana a osvojení správné manipulace s lanem a základů jištění.

Obsah:

Důležité pojmy

Počet pádů
Počet zachycených normovaných pádů je důležitou vlastností lana z hlediska bezpečnosti. Jednoduchá a poloviční lana musí vydržet bez přetržení minimálně 5 normovaných pádů. Jednoduchá lana se zatěžují padajícím závažím o hmotnosti 80 kg, zatímco poloviční lana (zkouší se v jednom prameni) se zatěžují padajícím závažím o hmotnosti 55kg. Dvojčata se zkouší na dvou pramenech současně a musí zachytit minimálně 12 normovaných pádů při padajícím závaží o hmotnosti 80 kg.

Rázová síla
Rázová síla, je síla, působící na tělo lezce v okamžiku zachycení pádu. Čím je tato síla nižší, tím lépe pro lezce. Její hodnota závisí na pádovém faktoru, váze lezce a schopnosti lana pohltit pádovou energii.
U jednoduchých lan a dvojčat (dvojčata se zkouší ve dvou pramenech) nesmí být hodnota rázové síly, tedy pádového nárazu, vyšší než 12 kN, u polovičních lan než 8 kN.

Statický průtah
Toto je protažení při zatížení vahou 75 kg a u jednoduchých lan smí být max. 10%, u polovičních lan 12% a u dvojčat (zkoušeno ve dvou pramenech) nesmí přesáhnout 10%.

Označení lana výrobcem
Lano musí být na obou koncích označeno (oblepeno) štítkem s označením typu lana (jednoduché, poloviční, dvojité), CE značkou a také se jménem výrobce.

Označení středu lana
Barevné označení středu na některých lanech časem vymizí. Další označení bychom měli provádět jen označovacími prostředky, doporučenými výrobcem.

Anatomie lana

Filament
Základní vlasová jednotka lana (nejmenší část), prochází nepřerušovaně celou délkou lana.

Vlákno
Soubor filamentů – multifil.

Příze
Soubor vláken (setkaná vlákna - několik částečně stočených multifilů).

Pramen
Soubor přízí (zpravidla 1 nebo 2 příze).

Jádro
Je soubor duší. Je buď pletené (z příze) nebo je tvořeno svazkem stáčených šňůr (stejný počet levotočivých a pravotočivých).

Oplet
Soubor navzájem se křížících pramenů (32, 40, 48 pramenů).

Značky lan, která u nás nakoupíte v e-shopu i na kamenných prodejnách: Beal, Edelrid, Singing Rock, Tendon

Druhy lan

Statická lana
Statické lano nemá dynamickou pružnost – je proto nevhodné pro zachycení pádu z výšky. U statických lan je důležité, aby lano mělo minimální průtažnost a maximální pevnost. Je určeno k zajištění a pohybu osob při práci ve výškách. Používají ho především záchranáři a jeskyňáři.

Jistící systém by měl zahrnovat spolehlivý kotvící bod nad uživatelem a ten by se měl vyvarovat jakéhokoliv průvěsu statického lana mezi uživatelem a kotvícím bodem. Pro výše zmíněné aktivity, kde je možný tvrdý pád, musí být použito dynamické horolezecké lano.

Dynamická horolezecká lana
Horolezecká lana jsou dynamická lana s definovaným průtahem, který nesmí být z hlediska zachycovaného pádu příliš velký, ale kvůli omezené schopnosti lidského těla absorbovat ráz, nesmí být tento průtah ani příliš malý. Dnešní horolezecká lana jsou vyráběna pouze z vysoce kvalitního polyamidu. Polyamid totiž disponuje ze všech, dnes dostupných materiálů nejvhodnější kombinací pružnosti, pevnosti, oděruvzdornosti a také cenové dostupnosti.

Dynamické lano je na rozdíl od statického lana mnohem více průtažné, což i při větším pádu zajišťuje vysokou pevnost a větší tlumení rázové síly. Pouze lana označená EN 892 mohou být použitá pro horolezectví. Tato lana se rozlišují podle techniky a způsobu použití na:
 

 • Jednoduché lano
  Při lezení se používá v jistícím řetězci v jednom prameni (sportovní cesty, umělé stěny). Jsou dimenzována tak, aby jeden pramen s dostatečnou rezervou bezpečně zachytil pád. Vhodná tam, kde nehrozí zvýšené nebezpečí přeseknuti lana o ostré hrany nebo padajícími kameny. Výhodou je jednoduchá manipulace. Jsou lehčí než dva prameny dvojitých nebo polovičních lan. Se zvětšujícím se průměrem stoupá pevnost lana, počty zachytitelných pádů, ale bohužel i hmotnost.
 • Poloviční lano („půlky“)
  Při lezení se používají dvě lana v páru, která se vedou odděleně tak, že každý pramen má své vlastní jistící body (levé a pravé lano). Vhodné na lezení v horách, na ledech, v mixech nebo v rozbitém terénu. Oproti jednoduchým lanům jsou tenčí, a tedy i lehčí. Jasná volba pro lezení vícedélkových cest dvoučlennými nebo tříčlennými lanovými družstvy. 
  Při lezení „technikou polovičního lana“ („levé“ a „pravé“ lano se vede samostatně přes různé jistící body, i kvůli výraznému snížení tření lana o karabiny. Aby mohlo lano hrát svoji roli tlumiče pádu, je nezbytné omezit tření tím, že se nevytvářejí ostré úhly mezi jednotlivými úseky postupového jištění. 
  Systém polovičních lan přináší významné snížení rizika přeseknutí lana padajícími kameny nebo o ostrou hranu a poskytuje maximální bezpečnost ve vysokých horách a při obtížném lezení. Každý pramen lana se do úvazku navazuje zvlášť.
 • Dvojité lano („dvojčata“)
  Takto označené lano se používá v jistícím řetězci ve dvou pramenech vedených paralelně, tj. do postupového jištění se cvakají oba prameny paralelně a s lany se celkově zachází jako s lanem jednoduchým. Nejčastěji se dvojčata používají pro sportovní lezení v horách v dvoučlenných družstvech. 
  Je ideální všude tam, kde hrozí přeseknutí lana (hory, vícedélky, bigwall). Vždy se používají stejná lana v páru. Obě lana mají vždy společné jisticí postupové body (do postupového jištění zakládáme vždy oba prameny lana). Jednotlivé prameny lan se nesmí zapínat odděleně, tak jak se to dělá u lan polovičních.
 • Pomocné šňůry
  Jako pomocné šňůry jsou označovány takové, které mají stejnou konstrukci jako lano, ale menší průměr (od 3 do 8 mm). Neslouží k zajištění lezců proti pádu, ale jen k pomocným účelům (např. na prusíkovací smyčky), protože svým průměrem, nosností a schopností utlumit energii pádu nesplňují obecné bezpečnostní požadavky.

Volba lana dle disciplíny lezení

Sportovní lezení
Na skále i umělé stěně se používají jednoduchá lana, venku délky 60 a 70 metrů, na umělé stěny většinou kratší.

Lezení v horách
Jasnou volbou jsou dva prameny, buď poloviční lana, nebo dvojčata. Obvykle 60 m, na nichž se perfektně slaňuje od štandu ke štandu. 

Lezení v ledu a mixech
Berte poloviční lana s vodoodpudivou úpravou, délka opět 60 m. Ledovcová túra bez lezeckých pasáží. Impregnovaný jeden pramen polovičního lana.
Horská túra po ledovci a občas lezeckým terénem. Jednoduché lano 50 nebo 60 m dlouhé, nejlépe s vodoodpudivou úpravou.

Lano a vlhkost

Mokré lano
Pevnost lana po nasáknutí vodou značně klesá. Počet zachycených pádů u mokrých lan klesá na třetinu původní hodnoty, a to u nových i použitých lan. Čím větší je průměr lana, tím méně klesá dynamická odolnost mokrého lana.

Po vysušení nabývají lana své původní vlastnosti, mírně vzrůstá jen rázová síla. Lano se vrátí na své původní hodnoty i po rozdílných cyklech namáčení a sušení. Podmínkou je sušení na chladnějším, vzdušném a stinném místě. Sušení na slunci se nedoporučuje kvůli ztrátě vlastností vlivem UV záření.

Zmrzlé lano
Pádová zkouška se zmrzlými lany dokazuje o trochu lepší výsledky než u lan mokrých. Byla naměřena odchylka minus 50 % v počtu zachycených pádů. Výsledek testu značně ovlivnil fakt, že udržet lana stále dostatečně zmrzlá bylo prakticky nemožné. Lze se domnívat, že výsledky konstantně zmrzlých lan by se mohly výrazně blížit lanům suchým.

Jak se o lano starat?

Skladování lana
Lano nejdéle vydrží v suchu a temnu. Nikdy neskladujete lano v blízkostí chemikálií. Pokud se lano namočí, je důležité ho nechat vždy vyschnout. Lano však nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdroji tepla. 

Také sluneční záření lanu škodí, proto buďte důslední, nenechávejte lano na slunci déle než je nutné. Jeho největším nepřítelem jsou prachové částice neboli špína. Použitím lanobatohu/plachty na lano se vyhnete zbytečnému opotřebení jak lana, tak karabin, které prachové částice také rychle opotřebovávají.

Balení lana
Lano balte od středu směrem ke koncům. V jedné ruce držte lano a druhou dobírejte současně oba prameny na šířku upažení. 2-3 m dlouhé konce pak omotejte kolem smyček, protáhněte skrz a utáhněte do panenky.

ČIštění lana
Špinavé lano je možné prát ručně ve vlažné vodě nebo pomocí měkkého kartáče a následného vymáchání v čisté, vlažné vodě. Lano sušte v tmavé, dobře ventilované místnosti nebo venku, mimo dosah slunečního záření. Lano namočené během používání nebo po vyprání se může srazit až o 8 %. 

Všechny chemické produkty - žíraviny, značkovače, fixy, lepicí pásky, barvy či rozpouštědla je nutné považovat za škodlivé pro lano, a proto nesmí být použity k údržbě, čištění nebo označení lana. K těmto činnostem používejte výhradně prostředky, doporučené výrobcem.

Důvody pro vyřazení lana z používání

 • Poškození jedné nebo více přízí v opletu
 • Poškození jednoho nebo více pramenů jádra
 • Lano zachytilo těžký pád, nebo pád přes ostrou hranu Vyřaďte lano, které vykazuje známky opotřebení, které může mít vliv na jeho pevnost a tím limitovat jeho bezpečnou funkci. Všimněte si řezů, známek oděru a poškození z použití nebo vlivem žáru či chemikálií
 • Doba skladování + doba použití lana překročila 12 let od data výroby.
 • Doba použití překročila 10 let od data prvního použití
 • Lano bylo v přímém kontaktu s ohněm nebo s chemikálií

Důležité rady a upozornění

 • Pečlivě si veďte deník lana. Přesahuje-li počet skutečných pádů počet pádů uvedených na visačce, vyřaďte lano z provozu.
 • Před a po použití je nezbytná kontrola stavu lana po celé jeho délce.
 • Vizuálně kontrolujte oplet. Je-li jedna příze přetržena nebo prodřena, lano vyřaďte.
 • Jsou-li filamenty v přízi narušené, oplet vykazuje tzv. chlupatost. Chlupaté lano není nebezpečné tehdy, pokud neprosvítá jádro.
 • Uzly na laně snižují jeho statickou i dynamickou pevnost. Seznamte se, se správnými navazovacími a uzlovacími technikami.
 • Kontrolu jádra provádíme hmatem. Nahmatáme-li pod opletem tvrdá místa, může jít o zauzlování nebo poškození jedné nebo více duší.
 • Pokud dodané lano nemá na konci šité oko, doporučujeme navazování lana osmičkovým uzlem.
 • Nepoužívejte lano na ostrých hranách (přírodních nebo umělých), vyhnete se tím poškození opletu nebo dokonce jádra a tím snížení pevnosti lana. Snažte se jakýmkoli způsobem vést lano mimo ostré hrany.

SdíletLíbil se vám tento příspěvek? Pošlete ho dál…Porovnání produktů zavřít

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Věrnostní klub

Získejte až 15% slevu a spousty dalších výhod

Slevy na nákup až 15 %

Na vrácení zboží máte až 14 dní

Slevy na naše služby až 30 %

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.