Postřehy Edity Vopatové, lezkyně a členky Rock Point Týmu, k testovanému oblečení.