Rakouský horský svaz - Österreichischer Alpenverein

ve zkratce ÖAV nebo lépe jen AV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. V Česku resp. Československu začala členství v Alpenvereinu nabízet společnost ALPY již v roce 1991.

Členství a zároveň pojištění získáte jednoduše v prodejnách Rock Point nebo prostřednictvím on-line registrace na těchto stránkách. Členství v rakouském Alpenvereinu a s tím související pojištění platí na kalendářní rok, tj. vždy do 31.12. aktuálního roku, resp. do 31.1. roku následujícího. Výjimku tvoří zvýhodnění pro nové členy, kteří si zaplatí členství po 1.9.
 

Zaregistrujte se
ONLINE PŘIHLÁŠKA

ČLENSTVÍ 2023 PRO NOVÉ ČLENY PLATÍ JIŽ OD 1. 9. 2022

registrace na rok 2023 je možná od 1. 9. 2022, při úhradě členství na rok 2023 využíváte všech výhod již od 1. 9. 2022, tj. až o 4 měsíce déle (tedy nikoliv pouze po dobu 12 resp. 13 měsíců, ale po dobu 16 resp. 17 měsíců)
- akce se týká pouze nových členů (nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen 1 rok)

Alpenverein pojištění

VÝHODY ČLENŮ ALPENVEREINU sekce Praha - AUSTRIA

- nejlevnější členství v Alpenvereinu v ČR, nabízíme i členství v ČHS a KČT
- rychlé vyřízení členství (non-stop provoz) - po připsání platby na účet okamžité zaslání Provizorního členského průkazu na e-mail nebo Vámi vybranou prodejnu
- pomoc při likvidaci pojistné události (kompletní poradenství a servis pro všechny druhy nehod)
- karta ALPY-SPHERE
- připojištění trvalé invalidity - Generali Česká pojišťovna
- zvýhodněné předplatné časopisu lidé&HORY a TURISTAAlpenverein logo
extra slevy

Obecné výhody členství v Alpenvereinu:
- slevy na chatách
- součástí je pojištění volnočasových aktivit 
- výhodné člentví pro rodiny - děti zdarma

SPRÁVNÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

Celosvětově:  
- záchranné a pátrací akce do 25 000 €
- převozy z ciziny a v zemi trvalého pobytu bez omezení
- pobyt v nemocnici po úrazu nebo po onemocnění v cizině do 10 000 €
V Evropě:
- zákonná odpovědnost za škodu do 3 000 000 €
- trestněprávní ochrana do 35 000 €

Na základě dohody mezi vedením rakouského Alpenvereinu a rakouskou pojišťovnou Generali Versicherung AG, pojistitelem pro ÖAV, bylo rozhodnuto, že od 1. 12. 2018 si mohou členové Alpenvereinu uzavírat připojištění pro cesty do zahraničí pouze přes rakouské webové stránky. 
Připojištění trvalé invalidity přes rakouské webové stránky nebo od roku 2020 prostřednictvím Generali Česká pojišťovna.

Alpenverein pojištění

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2023

 

Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.
 

Kategorie

Členské poplatky

A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1959 − 1995)

1 700,− Kč

B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2007
senioři od 65 let (roč. 1958 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1996 − 2004)

1 320,− Kč

B − Členství
zdravotně postižení

720,− Kč

Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2005 a mladší)

720,− Kč

Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:

 

otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis

3 020,− Kč

otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis

2 640,− Kč

nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis

1 700,− Kč

nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis

2 040,− Kč

nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis

1 440,− Kč

duplikát průkazky AV

0,− Kč

změna jména či adresy, vystavení nové průkazky

0,− Kč


Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2022 tj. platil naposledy členství v roce 2021 nebo v roce 2020 platí, že může obnovit členství pro rok 2023 jako nový člen již k 1.9.2022 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2022.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2022
NABÍDKA SPORTBONUS – SLEVA ČLENSKÝCH POPLATKŮ VE VÝŠI CCA 75%

Rakouský Alpenverein získal pro rok 2022 od Ministerstva pro umění, kulturu, služby pro veřejnost a sport (BMKÖS) mimořádnou podporu pro registraci nových členů do řad ÖAV. Na základě této podpory bude členství v ÖAV pro nové členy výrazně zvýhodněné – noví členové (viz níže) budou platit členství ve výši cca 25 % základní výše členských poplatků. Tato podpora platí v celém rozsahu i pro zahraniční členy ÖAV tj. i pro členy ALPENVEREIN.CZ. Výrazné zvýhodnění se týká především rodin, u kterých platí členství oba rodiče. Výše členských poplatků stanovuje níže uvedená tabulka.
 

Kategorie

Nabídka SPORTBONUS

A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)

445,− Kč

B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)

350,− Kč

B − Členství
zdravotně postižení

200,− Kč

Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)

200,− Kč

Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:

 

otec 445 Kč (A-člen) + matka 350 Kč (B-člen) + děti gratis

795,− Kč

otec 350 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 350 Kč (B-člen) + děti gratis

700,− Kč

nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis

445,− Kč

nebo otec invalidní 200 Kč + matka 350 Kč + děti gratis

550,− Kč

nebo otec invalidní 200 Kč + matka invalidní 200 Kč + děti gratis

400,− Kč

duplikát průkazky AV

0,− Kč

změna jména či adresy, vystavení nové průkazky

0,− Kč


PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ NABÍDKY SPORTBONUS:
- nabídka zvýhodněného členství platí pro registrace v období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 nebo do odvolání,
- zvýhodněné členství pro rok 2022 platí pro všechny zájemce, kteří nebyli dosud v ÖAV resp. v ALPENVEREIN.CZ registrováni,
- zvýhodněné členství platí i pro ty stávající členy, kteří neuhradili členství na rok 2021,
- nabídka Sportbonus platí pouze pro ty zájemce, kteří vysloví souhlas s poskytnutím osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, datum úhrady) pro BMKÖS a pro případnou kontrolu čerpání této zvýhodněné nabídky; v případě, že nový člen souhlas odmítne, zvýhodněné členství nezíská.

ZDARMA ČLENSTVÍ AV2022 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2021 DO 31. 12. 2021
Současně s nabídkou Sportbonus a s mimořádným zvýhodněním členských příspěvků zůstává pro všechny nové členy zachováno i zdarma členství AV2022 pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. Všichni zájemci o členství v ALPENVEREIN.CZ, kteří dosud nebyli členy nebo ti, kteří si členství obnoví po roční pauze (tj. neměli v roce 2021 placené členství) a zaplatí v období září – prosinec 2021 členský poplatek pro nové členy na rok 2022, získávají po zbývající část roku 2021 členství se všemi výhodami zdarma. Tato výhoda platí i pro rodinné členství i pro všechny ty členy Alpenvereinu, kteří přestoupí do ALPENVEREIN.CZ z jiných rakouských sekcí. Noví členové obdrží průkaz na rok 2022 již od 1. 9. 2021.

ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE S PLATNOSTÍ DO 31. 3. 2023
Noví členové ALPENVEREIN.CZ, kteří uhradí členství AV2022, získávají navíc zdarma plastovou kartu ALPY-SPHERE. Tato karta je platná v rozsáhlé síti prodejen, nákupních center nebo na e-shopech označených značkou SPHERE až do 31. 3. 2023. S uvedenou kartou získáte výrazné slevy při nákupu vstupenek do kin a divadel po celé republice, slevy získáte např. i při nákupu mobilního telefonu, horského nebo e-kola nebo třeba při zakoupení permanentky do fitness. Rodina ušetří s využitím karty ALPY-SPHERE za rok až 15 000 Kč. Bonusová karta ALPY-SPHERE zdarma je připravena pro 5000 nových členů ALPENVEREIN.CZ.
15.10.2021 končí akce ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE. Prvních 5000 nových členů ALPENVERIEN.CZ, kteří si uhradili členství AV2022, obdrželi zdarma tuto kartu. Ti, kteří si členství objednají do 15.10. a uhradí do 20.10., kartu ALPY-SPHERE zdarma obdrží.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU V ROCE 2022

Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Členské příspěvky ALPENVEREIN.CZ (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2022 včetně poštovného a bankovních poplatků byly stanovena takto:
 

Kategorie

Členské poplatky

A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1958 − 1994)

1 700,− Kč

B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2006
senioři od 65 let (roč. 1957 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1995 − 2003)

1 320,− Kč

B − Členství
zdravotně postižení

720,− Kč

Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2004 a mladší)

720,− Kč

Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:

 

otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis

3 020,− Kč

otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis

2 640,− Kč

nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis

1 700,− Kč

nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis

2 040,− Kč

nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis

1 440,− Kč

duplikát průkazky AV

0,− Kč

změna jména či adresy, vystavení nové průkazky

0,− Kč


Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2021 tj. platil naposledy členství v roce 2020 nebo v roce 2019 platí, že může obnovit členství pro rok 2022 jako nový člen již k 1.9.2021 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2021.

Jste občany Slovenské republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.

ČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + ČHS 2022

I na rok 2022 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS se všemi výhodami pro členy ČHS, které jsou součástí členství v AV. Nabídka pro členství v ALPENVEREIN.CZ a ČHS na rok 2022 platí od 15. 11. 2021. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.

Oddílům ČHS nabízíme zvýhodněné členství a přímou spolupráci. Předsedům nebo jejich zástupcům pošleme na vyžádání bližší informace.
 

Kategorie

Ročník narození

Výše příspěvku

A − členství

 

 

dospělí, 28-64 let

1994 − 1958

2 300,− Kč

B − členství

 

 

partneři kategorie A, 28 − 65 let

1994 − 1958

1 920,− Kč

senioři 65 let

1957

1 920,− Kč

senioři 66+let

1956 a starší

1 520, − Kč

dospělí 26 − 27let

1996 − 1995

1 920,− Kč

junioři 19 − 25 let

2003 − 1997

1 820,− Kč

členové horské záchr. služby 16 − 18 let

2006 − 2004

1 420,− Kč

členové horské záchr. služby 19 − 25 let

2003 − 1997

1 820,− Kč

členové horské záchr. služby 26 − 65 let

1996 −1957

1 920,− Kč

Děti a mládež

 

 

děti a mládež do 18 let

2004 a mladší

820,− Kč

děti a mládež do 18 let alespoň jeden rodič člen ČHS *)

2004 a mladší

720,− Kč

Rodinné členství

 

 

rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 let

 

4 220,− Kč

rodič samoživitel/ka s jedním nebo více nezaopatřenými děti do 18 let

 

2 300,− Kč


*) členství pro rodiče a děti musí být uzavřeno najednou

ČLENSTVÍ ALPENVEREIN.CZ + KČT 2022

Od 9. 12. 2021 nabízí společnost ALPY členství v ALPENVEREIN.CZ a KČT na rok 2021 pro členy Klubu českých turistů (KČT) se všemi výhodami, které jsou součástí členství v AV. Toto členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5. KČT nabízí 3 druhy členství.
 

Kategorie

členství KČT

základní

Aktiv

Patriot

Kat. A 

 

   

dospělí, 28-60 let (1994-1962)

2 000,- Kč

2 150,- Kč

3 450,- Kč

dospělí, 61-64 let (1961-1958)

1 900,- Kč

2 000,- Kč

3 200,- Kč

Kat. B

     

senioři, 65+ let (1957 a starší)

1 520,- Kč

1 620,- Kč

2 720,- Kč

dospělí, 26-27 let (1996-1995)

1 620,- Kč

1 770,- Kč

3 070,- Kč

junioři, 19-25 let (2003-1997)

1 520,- Kč

1 620,- Kč

2 820,- Kč

děti a mládež do 18 let (2004 a mladší)

920,- Kč

1 020,- Kč

2 220,- Kč

Rodinné členství

     

2 dospělí (bez dětí)

3 620,- Kč

3 920,- Kč

6 520,- Kč

2 dospělí + děti (do 25 let)

3 520,- Kč

3 820,- Kč

5 020,- Kč

1 dospělý + 1 dítě (do 25 let)

2 170,- Kč

2 470,- Kč

3 670,- Kč


Všichni noví členové KČT se stávají členem KČT, Český odbor Slovinského planinského družstva 2017
V případě zájmu o registraci v jiném odboru KČT nás, prosím, informujte co nejdříve po Vaší registraci.
Předplatné časopisu Turista není zahrnuto v členství v KČT.

ČASOPIS lidé&HORY v r. 2022

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT.

Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2022 standardně 102 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 88 Kč, celoroční předplatné 500 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT, kteří mají platné členství na rok 2022, získají celoroční předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2022 vč. poštovného za 350 Kč.

ČASOPIS TURISTA v r. 2022

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT.

Časopis TURISTA bude mít v roce 2022 standardně 84 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 66 Kč, celoroční předplatné bude 640 Kč.
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT, kteří mají platné členství na rok 2022, získají celoroční předplatné časopisu TURISTA na rok 2022 vč. poštovného za 440 Kč (při úhradě předplatného do 15.1.2022) resp. 480 Kč (při úhradě předplatného po 15.1.2022).

Alpenverein pojištění

Alpenverein pojištění

Detailní informace o členství a pojištění najdete na webu Alpenverein.

Vyberte si ze široké nabídky značek

Rafiki Hannah Prana Smartwool Keen Garmont Julbo Osprey